Facebook FanPage :


About Us


บริษัท เพอร์เฟ็ค ดรายคลีนนิ่ง กรุ๊ป จำกัด

                                   บริษัท เพอร์เฟ็ค ดรายคลีนนิ่ง กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งโดยคุณ สุวิธภา เจริญกุศล ซึ่งเป็นธุรกิจ ซักอบ รีด ที่ให้บริการซักแห้ง ประเภท เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า ชุดผ้าปูที่นอน พรม ผ้าม่าน รวมไปถึง โซฟา ตุ๊กตาต่าง ๆ โดยตั้งอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสฟาร์ค เลขที่ 111 หมู่ 4 ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดบริการตั้งแต่พุทธศักราช 2539 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียบพร้อมไป ด้วยบุคคลกรระดับมืออาชีพที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านImage of first carousel